Játékszabályzat (Facebook, Instagram)

Tiszafüredi Állatorvosi Rendelő

Játékszabályzat (Facebook, Instagram)

2018-09-22 Hírek 0

JÁTÉKSZABÁLYZAT

1. Szervező

Jelen szabályzat a Dr. Koska Gábor állatorvosi rendelője által kezelt Facebook és Instagram oldalakon futó összes nyereményjátékra érvényes. 

www.facebook.com/drkoska

www.instagram.com/dr.koska

2. Kik vehetnek részt a játékban?

  • A játékban részt vehet minden magyar, Facebook és/vagy Instagram profillal rendelkező, valós adatokat megadó természetes személy.
  • A játékban Dr. Koska Gábor, közeli hozzátartozói és a rendelő dolgozói nem vehetnek részt.
  • Amennyiben a Játékos a játékszabályzatot nem fogadja el vagy annak bármely pontját nem tartja be, úgy a játékból kizárásra kerül.

3. A játék időtartama

Az aktuális bejegyzésben feltüntetett időtartam.

4.  A játék menete

Az aktuális bejegyzésben feltüntetett játékmenet.

5. Sorsolás, nyertesek száma

Az aktuális bejegyzésben feltüntetett időpont és nyertesek száma.

6. Nyeremények, nyertesek kiértesítése

Nyeremények: az aktuális bejegyzésben kerülnek feltüntetésre. A nyeremény készpénzre nem váltható át, másra nem átruházható.

A nyerteseket külön posztban hirdetjük ki, a bejegyzésnél megadott hozzászólásra válaszolva Facebook üzenetben értesítjük őket. Amennyiben a játéknál nem volt kötelező a hozzászólás, úgy a nyertes köteles a szervezőt Facebook üzenetben megkeresni.

7. Adatkezelés és adatvédelem

Amennyiben a Vállalkozás ajándéksorsolást szervez (1991. évi XXXIV. törvény 23.§), az érintett természetes személyek hozzájárulása alapján kezelheti az érintett természetes személy nevét, címét, telefonszámát, e-mail címét valamint online azonosítóját (ha van). A játékban való részvétel önkéntes.  

A nyereményjáték szervezésének esetében az adatok kezelésének célja a nyereményjáték nyertes személyének megállapítása, értesítése illetve a nyeremény kézbesítése (átadása). Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.

A személyes adatok kezelésének időtartama: a nyeremények átadásáig. 

8. Kizárás

A nyereményjátékból kizárásra kerül minden olyan játékos, aki nem tartja be a Játékszabályzatot és az adott bejegyzésben feltüntetett szabályokat.

9. Egyéb

A Facebook és az Instagram a nyereményjátékokat semmilyen formában nem támogatja.

A Szervező fenntartja a jogot a szabályok megváltoztatására.